Blog


3 Kors 1 Grav

Här kommer en unik bild på 3 av de kors som stått på Falks grav genom tiderna. 1. Det första korset (längst till vänster) är en mycket skicklig av rekonstruktion av hur det första korset som stod på graven troligen såg ut gjort av Peter Thornblad Eva Enström och Ida Dotevall. 2.Det andra har stått på graven men bedömdes vara av lite ringa design, korset befinner sig idag på hemlig ort men efter att svära att vi inte skulle röja korsets lokalisering fick vi se det med egna ögon. 3.Det tredje är helt enkelt det kors som står där idag.

Comments ( 0 )

    Add Comment Register    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *